Simon Kenton Varsity Schedule
Simon Kenton Junior Varsity Schedule
  • No Matches Posted
Simon Kenton Freshman Schedule
  • No Matches Posted
Standings
  • Beechwood
  • Boone County
  • Covington Catholic
  • Dixie Heights
  • Highlands
  • Holmes
  • Ryle
  • Simon Kenton